#SignForHunting
Haluatko, että metsästyksellä on tulevaisuus?

Metsästyksen ja luonnonsuojelun tulevaisuus on uhattuna

Ongelmallinen päätöksenteko uhkaa lintujen metsästystä, riistan elinympäristöä, suurpetojen hoitoa, Euroopan metsästyskulttuureja ja luonnonsuojelun kannustimia.

SIGN HERE TO JOIN THE CAMPAIGN!

Then, you will receive an email from FACEcommunication@face.eu – where you need to confirm your signature. Please check your email and confirm!

Your data will remain strictly confidential and secured. You can unsubscribe any time via the link at the bottom of our emails. You also have the right to modify/delete your data by contacting info@face.eu

VAATIMUKSEMME

”Haluamme luonnon takaisin”

Metsästykseen ja luonnonsuojeluun vaikuttavista säännöistä ja asetuksista 80 % on peräisin Brysselistä.

Haluamme Euroopan, jonka luonto on monimuotoinen kaikille.

Haluamme, että luontopolitiikalla kannustetaan metsästäjien suojelutyötä myös suojelualueilla.

Haluamme uuden luonnon ennallistamista koskevan asetuksen, joka tuottaa ekosysteemejä ja elinympäristöjä pienriistalle, erityisesti kosteikkoalueita ja maatalousmaita.

Haluamme puolueettomamman ja näyttöön perustuvan lähestymistavan metsästykseen, myös alueellisiin metsästyskäytäntöihin.

Haluamme, että suurpetokannat luetellaan EU:n luontodirektiivissä niiden suojeluaseman mukaisesti.

Haluamme, että metsästäjät tunnustetaan osana luonnonsuojelun ratkaisua, ei ongelmana.

Haluamme, että lait ovat metsästäjien kannalta puolueettomia, oikeudenmukaisia ja ymmärrettäviä.

Haluamme, että kulttuuriperintöämme kunnioitetaan, mikä on elintärkeää monimuotoisen Euroopan tulevaisuuden kannalta.

Haluamme Brysselin vievän tämän esityslistan kansainväliselle tasolle, koska EU:lla on mahdollisuus vaikuttaa maailmanlaajuisesti.

ONGELMA

Euroopan luonnolla menee huonosti, mutta ei kaikkialla. Missä ja milloin vain voimme, me metsästäjät pyrimme turvaamaan tulevaisuuden tekemällä suojelutyötä päivittäin kaikkialla Euroopassa.

Jotkut poliittiset päättäjät Brysselissä kuitenkin toimivat metsästystä vastaan. Tärkeitä metsästyskäytäntöjä rajoitetaan tarpeettomasti. Eräissä maissa painostetaan metsästäjien suurpetojen hoidon keskeyttämistä, vaikka metsästäjät ovat olleet avainasemassa kantojen elpymisen kannalta.

Jos se onnistuu, muu Eurooppa ja suurpedot tulevat kärsimään. Metsästystä kuvataan jopa yhtenä merkittävimmistä luonnonuhista, vaikka päinvastaisesta on selvää näyttöä.

Agendaa useimpien alueellisten metsästyskäytäntöjen lopettamiseksi kaikkialla Euroopassa ajetaan parhaillaan. Jotkut poliittiset päättäjät ovat jopa ehdottaneet, että metsästys (ja kalastus) lopetettaisiin 10 prosentilla EU:n maasta.

🇪🇺 Miten Bryssel vaikuttaa metsästykseen:g

Luonnon monimuotoisuuden tila Euroopan maatalousmailla

Linnut, joita voimme metsästää

Milloin voimme metsästää lintuja (”metsästysajat”)

Metsästysmenetelmät

Miten voimme ja emme voi hoitaa suurpetoja

Ampuma-aseet, joita voimme käyttää

Mitä ammuksia voimme käyttää (tulossa)

Alueellinen metsästystoiminta

Metsästettäviin lajeihin vaikuttavat viljelyä ja ympäristöä koskevat säännöt

Auta tätä kampanjaa tavoittamaan enemmän ihmisiä: tee lahjoitus!

TEE LAHJOITUS NYT!

Account Holder: Fédération des Associations de Chasse & Conservation de la Faune de l’UE, Rue Belliard 205 – B-1040 Bruxelles
IBAN Code: BE19 3630 4736 2312
SWIFT Code:  BBRUBEBB
Bank: ING – Cour Saint Michel 60 – B-1040 Bruxelles

Please specify as purpose of payment:  ”European Hunters’ Campaign”

For additional information, feel free to contact us by sending an email to communication@face.eu

THANK YOU!

TIETOA FACESTA

FACE on Euroopan metsästäjien ääni

European Federation for Hunting and Conservation (FACE), joka edustaa Euroopan seitsemän miljoonan metsästäjän etuja, johtaa tätä kampanjaa.

FACE on maailman suurin metsästäjiä demokraattisesti edustava elin ja yksi Euroopan suurimmista kansalaisjärjestöistä.

FACE muodostuu jäsenistään: 37 Euroopan maan, EU:n 27 jäsenvaltiota mukaan luettuna, kansallisista metsästäjäjärjestöistä. FACElla on myös 7 ulkojäsentä

FACE – Rue Belliard 205 – 1040, Bruxelles
info@face.eu – www.face.eu