#SignForHunting
Skal jagt have en fremtid?

Fremtidens jagt og naturbeskyttelse er truet

Fuglejagt, vildthabitater, regulering af store rovdyr, europæiske jagtkulturer og vores incitament til at frede naturen er i fare pga. nye problematiske politikker.

Skriv under her for at deltage i kampagnen!

Du vil modtage en e-mail fra FACE FACEcommunication@face.eu – der beder dig bekræfte din underskrift. Så husk at tjekke din e-mail og bekræfte!

Dine data forbliver strengt fortrolige og sikrede. Du kan til enhver tid afmelde dig via linket nederst i vores e-mails. Du har også ret til at ændre/slette dine data ved at kontakte info@face.eu

VORES KRAV

“Bring naturen tilbage”

80% af de regler og love, som påvirker jagt og naturbevarelse, kommer fra Bruxelles.

Vi kræver et Europa, der er rigt på biodiversitet for alle.

Vi kræver naturpolitik, som belønner jægeres naturbeskyttelse, også i fredede områder.

Vi kræver en ny bekendtgørelse om naturgenopretning, som leverer økosystemer og habitater for småvildt, særligt i vådområder og landbrugsområder.

Vi kræver en mere objektiv og evidensbaseret tilgang til jagt, herunder regionale jagttraditioner.

Vi kræver, at populationer af store rovdyr rangeres ift. deres beskyttelsesstatus i habitatdirektivet.

Vi kræver, at jægere anerkendes som en del af løsningen på naturudfordringerne, ikke som problemet.

Vi kræver, at lovgivningen er objektiv, fair og forståelig for jægere.

Vi kræver, at vores kulturarv respekteres, hvilket er essentielt for diversitet i fremtidens Europa.

Vi kræver, at Bruxelles fremmer denne dagsorden på internationalt niveau, da EU har markant global indflydelse.

PROBLEMET

Europas natur klarer sig dårligt, men ikke overalt. Når og hvor vi kan, arbejder jægere for at sikre en stærk fremtid gennem involvering i naturbeskyttelse hver eneste dag i hele Europa.

Nogle politikere modarbejder dog jagt i Bruxelles. Vigtige jagttraditioner begrænses unødigt. Der lægges pres på for at suspendere jægeres regulering af bestanden af store rovdyr i visse lande, selv når jægerne har været nøglen til genoprettelsen af populationer.

Hvis det lykkes, vil resten af Europa og de store rovdyr lide. Jagt fremstilles endda som en af de primære trusler mod naturen på trods af klare beviser på det modsatte.

Der advokeres aktivt for at afskaffe størstedelen af de regionale jagtformer på tværs af Europa. Nogle lovgivere har endda foreslået helt at afskaffe jagt (og fiskeri) på 10% af EU’s landområder.

🇪🇺 Sådan påvirker Bruxelles jagten

Status på biodiversitet på europæiske landbrugsområder

Hvilke fugle vi må jage

Jagtmetoder

Hvordan vi må og ikke må regulere store rovdyr

Hvilke skydevåben vi må anvende

Hvilken ammunition vi må bruge (under udarbejdelse)

Regionale jagtaktiviteter

Regler om landbrug og miljø, der påvirker de dyrearter, som jages

Hjælp kampagnen med at nå længere ud: giv et bidrag!

Donér nu for at støtte European Hunters’ Campaign!

Account Holder: Fédération des Associations de Chasse & Conservation de la Faune de l’UE, Rue Belliard 205 – B-1040 Bruxelles
IBAN Code: BE19 3630 4736 2312
SWIFT Code:  BBRUBEBB
Bank: ING – Cour Saint Michel 60 – B-1040 Bruxelles

Specificer venligst følgende i betalingslinjen:  “European Hunters’ Campaign”

Kontakt os gerne for yderligere information ved at sende en e-mail til communication@face.eu

TAK!

OM FACE

FACE er de europæiske jægeres stemme

The European Federation for Hunting and Conservation (FACE), som repræsenterer Europas 7 millioner jægeres interesser, står bag denne kampagne.

FACE er det største demokratisk repræsentative organ for jægere i verden og en af de største civile samfundsorganisationer.

FACE består af medlemmerne: Nationale jægerforbund fra 37 europæiske lande, herunder EU27. FACE har også syv passive medlemmer.

FACE – Rue Belliard 205 – 1040, Bruxelles
info@face.eu – www.face.eu