#SignForHunting

#Podpíšteprepoľovníctvo
Chcete aby malo poľovníctvo budúcnosť?

Budúcnosť poľovníctva a ochrany prírody je ohrozená.

Lov vtáctva, prirodzené prostredie zveri, manažment veľkých šeliem, poľovnícke kultúry Európy a naše snahy chrániť prírodu, ohrozujú problematické politické stratégie.

Podpíšte sa a staňte sa súčasťou kampane

Následne dostanete email od FACEcommunication@face.eu – kde je nutné potvrdiť svoj podpis. Skontrolujte svoj email a potvrďte údaje!

Vaše údaje zostanú prísne dôverné a zabezpečené. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu v spodnej časti našich e-mailov. Máte tiež právo na úpravu/vymazanie svojich údajov kontaktovaním info@face.eu

NAŠE POŽIADAVKY

„Návrat prírody“

80% nariadení a predpisov, ktoré ovplyvňujú poľovníctvo a ochranu prírody ochádza z Bruselu.

Chceme, aby sa pre nás všetkých zachovala Európa s bohatou biodiverzitou.

Chceme, aby stratégie týkajúce sa prírody podporovali ochranársku prácu poľovníkov, a to aj v chránených oblastiach.

Chceme novú smernicu pre obnovu prírody, ktorá bude chrániť ekosystémy a biotopy drobnej zveri, najmä mokrade a poľnohospodársku pôdu.

Chceme objektívnejší a na faktoch založený prístup k poľovníctvu, vrátane miestnych poľovníckych postupov.

Chceme, aby boli populácie veľkých mäsožravcov uvedené v Smernici o biotopoch podľa stavu ochrany.

Chceme, aby poľovníci boli uznaní ako súčasť riešenia pre prírodu, nie ako problém.

Chceme, aby zákony boli objektívne, spravodlivé a pochopiteľné pre poľovníkov.

Chceme, aby bolo rešpektované naše kultúrne dedičstvo, ktoré je životne dôležité pre budúcnosť rozmanitej Európy.

Chceme, aby sa Brusel zaoberal týmito záležitosťami na medzinárodnej úrovni, lebo EÚ má v globálnom meradle silný vplyv.

PROBLÉM

Európskej prírode sa nedarí, ale nie je to tak všade. Kde sa dá a keď sa dá, poľovníci pracujú na zabezpečení silnej budúcnosti.

Po celej Európe sa každý deň zapájajú do práce pre ochranu prírody. Ale niektorí politickí činitelia v Bruseli vyvíjajú snahy nasmerované proti poľovníctvu. Dôležité poľovnícke postupy sú zbytočne obmedzované. V niektorých krajinách sa vyvíja tlak na ukončenie manažmentu veľkých šeliem, hoci poľovníci zohrali a zohrávajú kľúčovú úlohu pri zachovaní a obnove populácií.

Ak sa to politikom podarí, Európa a veľké šelmy budú trpieť. Poľovníctvo sa dokonca vykresľuje ako jedna z najväčších hrozieb pre prírodu, a to napriek jasným dôkazom, ktoré svedčia o opaku.

Aktívne sa pracuje na ukončení väčšiny domácich, miestnych systémov udržateľného poľovníckeho hospodárenia po celej Európe. Niektorí politici dokonca navrhli ukončiť poľovníctvo (a rybárstvo) na 10 % rozlohy Európy.

🇪🇺 Vplyv Bruselu na poľovníctvo

stav biodiverzity na poľnohospodárskej pôde v Európe,

vtáctvo, ktoré je možné loviť,

Doba lovu, kedy je možné vtáctvo loviť,

spôsoby lovu,

určenie spôsobu a obmedzení pre reguláciu veľkých šeliem,

zbrane, ktoré je možné používať,

strelivi, ktoré je možné používať (pripravovaný predpis),

miestne - regionálne poľovnícka aktivity,

pravidlá vzťahujúce sa na poľnohospodárstvo a prostredie, ktoré majú dopad na životné prostredie zveri.

Prečo by ste mali ako poľovník a priateľ poľovníctva podporiť túto kampaň

PRISPEJTE NÁM!

Account Holder: Fédération des Associations de Chasse & Conservation de la Faune de l’UE, Rue Belliard 205 – B-1040 Bruxelles
IBAN Code: BE19 3630 4736 2312
SWIFT Code:  BBRUBEBB
Bank: ING – Cour Saint Michel 60 – B-1040 Bruxelles

Please specify as purpose of payment:  „European Hunters‘ Campaign“

For additional information, feel free to contact us by sending an email to communication@face.eu

THANK YOU!

O FACE

FACE je hlasom poľovníkov v Európe

Túto kampaň organizuje Federácia poľovníckych zväzov Európskej únie (FACE), ktorá zastupuje záujmy 7 miliónov poľovníkov Európy.

FACE je najväčším demokratickým zastupiteľským orgánom poľovníkov na svete a jedným z najväčších európskych občianskych združení.

Členovia FACE: národné poľovnícke zväzy 37 európskych krajín, vrátane EU-27, FACE má taktiež 7 pridružených členov.

FACE – Rue Belliard 205 – 1040, Bruxelles
info@face.eu – www.face.eu