#SignForHunting
Chcesz, by łowiectwo miało przed sobą przyszłość?

Przyszłość łowiectwa i ochrony przyrody jest zagrożona

Polowania na ptactwo, siedliska zwierząt łownych, zarządzanie populacjami dużych drapieżników, kultura łowiecka w Europie i nasza motywacja do ochrony przyrody są zagrożone z powodu problematycznego sposobu kształtowania przepisów prawnych.

Podpisz tutaj, aby przyłączyć się do naszej kampanii

Otrzymasz wtedy wiadomość e-mail od portalu FACEcommunication@face.eu – w której należy potwierdzić złożenie swojego podpisu. Prosimy sprawdzić swój adres e-mail i potwierdzić!

Twoje dane pozostaną ściśle poufne i zabezpieczone. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji poprzez link znajdujący się na dole naszych maili. Masz również prawo do modyfikacji/usunięcia swoich danych poprzez kontakt z info@face.eu.

NASZE ŻĄDANIA

„Bring back nature” – Przywróćmy naturę

80% przepisów i regulacji mających wpływ na łowiectwo i ochronę przyrody jest tworzonych w Brukseli.

Dla dobra wszystkich chcemy, by w Europie panowała duża różnorodność biologiczna.

Chcemy, aby polityka środowiskowa motywowała myśliwych do działań na rzecz ochrony przyrody, w tym na obszarach chronionych.

Chcemy nowych przepisów w zakresie odnowy przyrody, które przyniosą efekty dla ekosystemów i siedlisk zwierzyny drobnej, zwłaszcza na terenach podmokłych i polach uprawnych.

Chcemy bardziej obiektywnego i opartego na dowodach naukowych podejścia do łowiectwa, w tym do regionalnych praktyk łowieckich.

Chcemy, by populacje dużych drapieżników były wykazywane zgodnie z ich statusem ochrony określonym w dyrektywie siedliskowej.

Chcemy, aby myśliwi byli uznawani za część rozwiązania problemu ochrony przyrody, a nie za jego przyczynę.

Chcemy, aby przepisy były obiektywne, sprawiedliwe i zrozumiałe dla myśliwych.

Chcemy, aby szanowano nasze dziedzictwo kulturowe, które jest niezbędne dla przyszłości różnorodnej Europy.

Chcemy, aby Bruksela przeniosła ten program na poziom międzynarodowy, ponieważ UE ma duży wpływ na poziomie globalnym.

PROBLEM

Przyroda w Europie ma się źle, ale nie wszędzie tak jest. Gdy i kiedy tylko jest to możliwe, myśliwi działają na rzecz zapewnienia lepszej przyszłości, poprzez codzienne angażowanie się w inicjatywy ochronne na terenie całej Europy. Jednak niektórzy decydenci kształtujący przepisy unijne podejmują w Brukseli działania niekorzystne dla łowiectwa.

Niepotrzebnie ograniczane są przez to ważne praktyki łowieckie. Wywierane są naciski, aby w niektórych krajach wstrzymać zarządzanie populacjami dużych drapieżników przez myśliwych, mimo że odegrali oni kluczową rolę w odbudowie ich populacji. Jeśli się to uda, ucierpi na tym reszta Europy i duże zwierzęta drapieżne.

Polowania są wręcz przedstawiane jako jedno z głównych zagrożeń dla przyrody, mimo wyraźnych dowodów na coś zupełnie przeciwnego. Istnieją zamiary, by położyć kres większości regionalnych praktyk łowieckich w całej Europie. Niektórzy decydenci zaproponowali nawet, by zakazać polowań (i rybołówstwa) na 10% powierzchni UE.

🇪🇺 Jak Bruksela wpływa na łowiectwo?

Status różnorodności biologicznej na europejskich użytkach rolnych

Na jakie ptactwo można polować

Kiedy można polować na ptactwo („okresy polowań”)

Dozwolone metody polowania

W jaki sposób można, a w jaki nie wolno zarządzać populacją dużych drapieżników

Jakiej broni palnej można używać

Jakiej amunicji można używać (w najbliższym czasie)

Regionalne działania łowieckie

Przepisy dotyczące rolnictwa i środowiska naturalnego mające wpływ na gatunki łowne

Pomóż tej kampanii dotrzeć do większej liczby osób: przekaż darowiznę!

Przekaż teraz darowiznę na wsparcie Europejskiej Kampanii Myśliwskiej!

Account Holder: Fédération des Associations de Chasse & Conservation de la Faune de l’UE, Rue Belliard 205 – B-1040 Bruxelles
IBAN Code: BE19 3630 4736 2312
SWIFT Code:  BBRUBEBB
Bank: ING – Cour Saint Michel 60 – B-1040 Bruxelles

Proszę określić jako cel płatności:  „European Hunters’ Campaign”

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z nami, wysyłając e-mail na adres communication@face.eu

DZIĘKUJĘ!

O FACE

FACE is the Voice of European Hunters

Kampanię prowadzi Federacja Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Ochrony Przyrody (FACE), która reprezentuje interesy 7 milionów myśliwych w Europie. Jego członkami są europejskie krajowe stowarzyszenia łowieckie z 37 krajów, w tym z 27 państw członkowskich UE.

Jako międzynarodowa organizacja pozarządowa FACE promuje łowiectwo i ochronę przyrody poprzez angażowanie się w kształtowanie polityki, opowiadając się za tym, by proces tworzenia przepisów bazował na dowodach i by przestrzegano przy tym zasad subsydiarności i proporcjonalności, tak aby prawodawstwo służyło swojemu celowi.

FACE – Rue Belliard 205 – 1040, Bruxelles
info@face.eu – www.face.eu