#SignForHunting
Искаш ли бъдеще за лова?

Бъдещето на лова и устойчивото ползване са под заплаха.

Ловът на птици, дивечовите местообитания, контролирането на популациите на едрите хищници, европейските ловни традиции, както и нашият стимул за опазване на природата са изложени на риск от проблематичното изготвяне на закони и политики.

ПОДПИШЕТЕ ТУК, ЗА ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЕТЕ КЪМ КАМПАНИЯТА!

След това ще получите имейл, FACEcommunication@face.eu – в който трябва да потвърдите подписа си. Моля, проверете имейла си и потвърдете!

Вашите данни ще останат строго поверителни и защитени. Можете да се отпишете по всяко време чрез връзката в долната част на нашите имейли. Вие също имате право да промените/изтриете Вашите данни, като се свържете с info@face.eu

НАШИТЕ ИСКАНИЯ

„Върнете природата“

80% от правилата и разпоредбите, засягащи лова и опазването на природата, идват директно от Брюксел.

Искаме богата на биоразнообразие Европа за всички.

Искаме природозащитната политика да стимулира стопанисването на дивеча от ловците, включително в защитените територии.

Искаме нова регулация за възстановяването на природата, която предоставя подходящи екосистеми и местообитания за дребен дивеч, особено влажни зони и земеделски земи.

Искаме по-обективен и основан на доказателства подход към лова, включително към регионалните ловни практики.

Искаме популациите на едрите хищници да бъдат изброени в съответствие с техния природозащитен статус в Директивата за местообитанията.

Искаме ловците да бъдат признати като част от решението за природата, а не като част от проблема.

Искаме законите да бъдат обективни, справедливи и разбираеми за ловците.

Искаме нашето културно наследство да се зачита. Това е жизненоважно за бъдещето на една разнообразна Европа.

Искаме Брюксел да изведе този дневен ред на международно ниво, защото Европейският съюз има силно влияние на световно ниво.

ПРОБЛЕМЪТ

Природата на Европа е в лошо състояние, но не навсякъде. Където и когато можем, ловците работим, за да осигурим светлото ни бъдеще, като се ангажираме с природозащитни дейности всеки ден, в цяла Европа.

Въпреки това някои политици в Брюксел работят срещу лова. Ненужно се ограничават важни ловни практики. Прилага се натиск за ограничаване и спиране на контрола върху популациите на едрите хищници от ловните организации в някои страни.

Това се случва дори когато ловците са били от ключово значение за възстановяването на тези видове. Ако тази репресивна политика продължи, останалата част от Европа и едрите хищници ще пострадат. Ловът дори се представя като една от основните заплахи за природата, въпреки ясните доказателства за обратното.

Има активен дневен ред за прекратяване на повечето регионални ловни практики в цяла Европа. Някои политици дори предложиха да се сложи край на лова (и риболова) на 10% от територията на Европейския съюз.

🇪🇺 Как Брюксел влияе на лова

Състоянието на биоразнообразието в земеделските земи в Европа

Птиците, които можем да ловуваме

Кога можем да ловуваме птици („ловни сезони“)

Методите на лов

Как можем и не можем да управляваме популациите на едрите хищници

Огнестрелните оръжия, които можем да използваме

Какви боеприпаси можем да използваме (предстои)

Регионални ловни дейности

Правила за земеделието и околната среда, които оказват влияние върху ловните видове

Дари сега!

Дарете сега за да подкрепите кампанията на европейските ловци!

Account Holder: Fédération des Associations de Chasse & Conservation de la Faune de l’UE, Rue Belliard 205 – B-1040 Bruxelles
IBAN Code: BE19 3630 4736 2312
SWIFT Code:  BBRUBEBB
Bank: ING – Cour Saint Michel 60 – B-1040 Bruxelles

Моля, посочете като цел на плащане: „Европейска ловна кампания“

допълнителна информация не се колебайте да се свържете с нас, като изпратите имейл на communication@face.eu

Благодарим Ви!

За FACE

FACE е гласът на европейските ловци

FACE се състои от членове: национални ловни сдружения от 37 европейски страни, включително ЕС-27. FACE също има и 7 асоциирани членове.

Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE), организация представляваща интересите на 7 милиона ловци в Европа, провежда тази кампания.

FACE е най-големият демократичен представителен орган на ловците в света и една от най-големите европейски граждански организации.

FACE – Rue Belliard 205 – 1040, Bruxelles
info@face.eu – www.face.eu