#SignForHunting
Želite podpreti prihodnost lovstva?

Prihodnost lovstva in ohranjanja narave je ogrožena

Lov na ptice, habitati divjadi, upravljanje velikih zveri, lovska kultura posameznih držav in naše spodbude za ohranjanje narave so ogroženi zaradi odločitev evropske politike.

PODPIŠITE TUKAJ, DA SE PRIDRUŽITE AKCIJI!

Then, you will receive an email from FACEcommunication@face.eu – where you need to confirm your signature. Please check your email inbox (or spam folder) and confirm!

Your data will remain strictly confidential and secured. You can unsubscribe any time via the link at the bottom of our emails. You also have the right to modify/delete your data by contacting info@face.eu

NAŠE ZAHTEVE

“Vrnite nam naravo”

80 % pravil in predpisov, ki vplivajo na področje lovstva in naravovarstva, prihaja iz Bruslja.

Zahtevamo Evropo, ki je bogato biotsko raznovrstna..

Zahtevamo, da naravovarstvena politika spodbuja delo lovcev na področju ohranjanja narave, tudi na zavarovanih območjih.

Zahtevamo nov zakon o ohranjanju narave, ki bo zagotovil ohranitev ekosistemov in habitatov za malo divjad, še posebej na mokriščih in kmetijskih zemljiščih.

Zahtevamo objektivnejši in z dokazi podprt pristop k lovstvu, ki vključuje regionalne lovske prakse.

Zahtevamo natančne ocene populacij velikih zveri, ki temeljijo na primernih merilih in postopkih za prilagoditev njihovega varstvenega statusa v Direktivi o habitatih.

Zahtevamo, da so lovci prepoznani kot del rešitve na področju ohranjanja narave in ne kot problem.

Zahtevamo, da so zakoni in odločitve o lovstvu objektivni, pravični in razumljivi.

Zahtevamo, da se spoštuje naša lovska kulturna dediščina, ki je ključna za prihodnost raznolike Evrope.

Zahtevamo, da Bruselj ta program prenese na mednarodno raven, saj ima EU močan vpliv na svetovni ravni.

PROBLEM

Naravi v Evropi gre slabo, vendar ne povsod. Lovci si prizadevamo zagotoviti trdno prihodnost, saj vsak dan z lastnim delom prispevamo k ohranjanju narave.

Vendar nekateri politični odločevalci v Bruslju delujejo proti lovstvu. Pomembne lovske prakse se po nepotrebnem omejujejo. Izvajajo se pritiski, da bi lovcem v nekaterih državah preprečili upravljanje z velikimi zvermi, čeprav smo lovci ključni za ohranjanje populacij divjih zveri.

Če jim to uspe, bodo posledice nespametnih odločitev občutila preostala Evropa in velike zveri. Lov celo prikazujejo kot eno glavnih groženj naravi, čeprav je jasno dokazano nasprotno. V Evropi se izvajajo ukrepi, s katerimi bi odpravili večino regionalnih lovskih praks.

Kampanja je odgovor na naraščajoče število problemov, s katerimi se soočajo lovci po vsej Evropi: lov na ptice, življenjsko okolje divjadi, upravljanje z velikimi zvermi, lovska kultura posameznih držav in pobude lovcev za ohranjanje narave so ogroženi zaradi odločitev evropske politike. Nekateri politični odločevalci so celo predlagali prepoved lovstva in ribištva na 10 % površine Evropske unije.

🇪🇺 Kako Bruselj vpliva na lovstvo:

na status biotske raznovrstnosti kmetijskih zemljiščih v Evropi

na to, katere ptice lahko lovimo

na načine lova

na lovne dobe

na to, kako lahko in kako ne smemo upravljati s populacijami velikih zveri

na to, katero strelno orožje lahko uporabljamo

na to, kakšno strelivo lahko uporabljamo (v pripravi)

na regionalne lovske aktivnosti in lovsko kulturo/tradicije posameznih držav

Zakaj bi lovci morali podpreti to kampanjo

DONIRAJTE ZDAJ!

Account Holder: Fédération des Associations de Chasse & Conservation de la Faune de l’UE, Rue Belliard 205 – B-1040 Bruxelles
IBAN Code: BE19 3630 4736 2312
SWIFT Code:  BBRUBEBB
Bank: ING – Cour Saint Michel 60 – B-1040 Bruxelles

Please specify as purpose of payment:  “European Hunters’ Campaign”

For additional information, feel free to contact us by sending an email to communication@face.eu

THANK YOU!

O FACE

FACE je glas evropskih lovcev

Kampanjo vodi Združenje zvez za lov in varstvo divjadi v EU (FACE), ki zastopa interese 7 milijonov evropskih lovcev.

FACE je največja demokratična organizacija na svetu, ki zastopa lovce, in ena največjih evropskih organizacij civilne družbe.

Združenje zvez za lov in varstvo divjadi v EU (FACE) je nevladna neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1977, s sedežem v Bruslju, ki zastopa interese sedmih milijonov evropskih lovcev. Organizacija zastopa 37 nacionalnih lovskih zvez v Evropski uniji in sedem pridruženih članic.

FACE – Rue Belliard 205 – 1040, Bruxelles
info@face.eu – www.face.eu