#SignForHunting

#annaallkirijahindusepoolt
Kas sa soovid tulevikku jahipidamisele?

Jahipidamise ja looduskaitse tulevik on ohus

Linnujaht, ulukite elupaigad, suurulukite majandamine, Euroopa jahikultuurid ja meie ajendid säästmaks loodust ‒ neid ohustab problemaatiline poliitika.

Anna siin oma allkiri ja liitu kampaaniaga

Pärast allkirjastamist saad meili FACE-lt FACEcommunication@face.eu – kus pead oma allkirja kinnitama. Palun vaata oma meili ja kinnita see.

Your data will remain strictly confidential and secured. You can unsubscribe any time via the link at the bottom of our emails. You also have the right to modify/delete your data by contacting info@face.eu

MEIE NÕUDMISED

“Too tagasi loodus”

80% nõudmistest ja regulatsioonidest, mis mõjutavad jahipidamist ja looduskaitset, tulevad Brüsselist.

Soovime bioloogilise mitmekesisuse poolest rikast Euroopat kõigile.

Soovime, et looduspoliitika stimuleeriks jahimeeste looduskaitsetööd, sealhulgas ka kaitsealadel.

Soovime, et uus Euroopa Liidu looduse taastamise seadus annaks tulemusi ökosüsteemide ja väikeulukite elupaikade osas, eriti märgaladel ja põllumaadel.

Soovime objektiivsemat ja tõenduspõhisemat lähenemist jahindusele, sealhulgas ka piirkondlikele jahipidamistavadele.

Soovime, et suurkiskjate populatsioonid oleksid loodusdirektiivis loetletud nende kaitsestaatuse järgi.

Soovime, et jahimehi tunnustataks osana looduskaitse lahendustest, mitte probleemidest.

Soovime, et jahipidamist mõjutavad seadused ja otsused oleksid õiglased ja arusaadavad jahimehele.

Soovime, et meie kultuuripärandit austataks, see on elulise tähtsusega mitmekesises Euroopas.

Soovime, et see teema viidaks päevakorrale rahvusvahelisel tasandil, sest Euroopa Liidul on tugev mõju globaalsel tasandil.

PROBLEEM

Loodusel läheb Euroopas halvasti, kuid mitte päris kõikjal. Kus ja millal aga saame, töötame jahimeestena tugeva tuleviku kindlustamise nimel, tehes iga päev kogu Euroopas looduskaitsetööd.

Osad poliitikud teevad aga Brüsselis jahinduse vastast tööd ning olulisi jahipidamise tavasid piiratakse asjatult. Mõnes riigis avaldatakse lausa survet peatada jahimeeste suurkiskjate majandamine, isegi kui jahimehed on olnud populatsioonide taastumisel võtmesõnaks. Kui see neil õnnestub, siis kannatab ülejäänud Euroopa ja suurkiskjad.

Jahipidamist kujutatakse lausa põhilise ohuna loodusele, vaatamata vastupidistele tõenditele.

Käimas on aktiivne tegevuskava, et enamike piirkondlike jahipidamistavadele lõpp teha. Mõned poliitikuid on isegi teinud ettepaneku lõpetada jahipidamine ja kalapüük 10% Euroopa Liidu territooriumist.

🇪🇺 Brüssel mõjutab jahipidamist järgmiselt:

Bioloogilise mitmekesisuse seisundit Euroopa põllumaadel

Linde, kellele võime jahti pidada

Millal võime jahti pidada (jahiaeg)

Jahipidamise liike

Kuidas võime majandada suurkiskjad ja kuidas mitte

Tulirelvi, mida võime kasutada

Millist laskemoona võime kasutada

Piirkondlike jahipidamise tegevusi

Põllumajanduse ja keskkonna eeskirju, mis mõjutavad jahitavaid liike

TEE OMA ANNETUS!

TEE OMA ANNETUS!

Account Holder: Fédération des Associations de Chasse & Conservation de la Faune de l’UE, Rue Belliard 205 – B-1040 Bruxelles
IBAN Code: BE19 3630 4736 2312
SWIFT Code:  BBRUBEBB
Bank: ING – Cour Saint Michel 60 – B-1040 Bruxelles

Please specify as purpose of payment:  “European Hunters’ Campaign”

For additional information, feel free to contact us by sending an email to communication@face.eu

THANK YOU!

FACE

FACE on Euroopa jahimeeste hääl

Euroopa jahimeeste katusorganisatsioon FACE, kes esindab Euroopas 7 miljoni jahimehe huve, algatas jahiduse toetuseks kampaania.

FACE on suurim demokraatlik esinduskogu jahimeestele maailmas ja üks suurimaid Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioone.

FACE koosneb selle liikmetest: riiklikud jahimeeste ühendused 37 Euroopa riigist, sh 27 Euroopa liidu riiki. FACE-l on ka 7 assotsieerunud liiget.

FACE – Rue Belliard 205 – 1040, Bruxelles
info@face.eu – www.face.eu