#SignForHunting
Vill du att jakten ska ha en framtid?

Jakten och naturvårdens framtid hotas

Förvaltningen av de stora rovdjuren, fågeljakten, Europas jaktkulturer, viltets livsmiljöer och jägarnas engagemang för att bevara naturen hotas av klåfingriga politiker.

Skriv under här för att stötta kampanjen!

Sedan får du ett mejl av FACE FACEcommunication@face.eu – genom vilket du måste bekräfta din underskrift. Kolla mejlen (eller skräpposten) och bekräfta!

Dina uppgifter kommer att förbli strikt konfidentiella och säkrade. Du kan när som helst avbryta prenumerationen via länken längst ner i våra mejl. Du har även rätt att ändra/radera dina uppgifter genom att kontakta info@face.eu

VÅRA KRAV:

”Återställ naturen”

80 % av alla regler och bestämmelser som påverkar jakt och viltvården kommer från Bryssel.

Vi vill ha ett Europa med en rik biologisk mångfald för alla.

Vi vill ha en miljöpolitik som stimulerar jägarnas naturvårdande arbete, även i skyddade områden.

Vi vill att EU:s föreslagna förordning om restaurering av naturen levererar resultat för ekosystem och livsmiljöområden för småviltet, särskilt i jordbrukslandskapet och i våtmarker.

Vi vill ha ett mer objektivt och evidensbaserat förhållningssätt till jakten, inbegripet regionala jakttraditioner.

Vi vill att vargen och de övriga stora rovdjuren ska listas utifrån deras bevarandestatus i EU:s art- och habitatdirektiv och kunna förvaltas.

Vi vill att jägarna betraktas som en del av lösningen för naturvården, inte som ett problem.

Vi vill ha objektiva lagar, som är rättvisa och begripliga för jägarna, och att EU respekterar närhetsprincipen och proportionalitetsprincipen.

Vi vill att vårt kulturarv respekteras, eftersom det är en viktig del av människors liv och bidrar till att säkerställa ett framtida Europa med verklig mångfald.

Vi vill att Bryssel ska föra upp den här dagordningen till internationell nivå, eftersom EU har ett stort inflytande på global nivå.

PROBLEMET

Det går dåligt för Europas natur, men inte överallt. Närhelst vi kan jobbar vi jägare för att trygga en ljus framtid, genom att engagera oss i det dagliga naturvårdsarbetet runtom i Europa.

Men, vissa av politikerna i Bryssel jobbar för att bekämpa jakten. Viktiga jaktmetoder begränsas i onödan. Påtryckningar sker för att begränsa jägarnas förvaltning av stora rovdjur i ett antal länder, trots att jägarna har varit avgörande för återställandet av populationerna.

Om dessa politiker lyckas med detta kommer Europa och de stora rovdjuren att drabbas. Jakt beskrivs till och med som ett av de största hoten för naturen, trots att det finns tydliga bevis på motsatsen.

Det bedrivs ett aktivt arbete för att omöjliggöra ett stort antal regionala jakttraditionerna runtom i Europa. Vissa politiker har till och med föreslagit att förbjuda jakt (och fiske) på 10 % av EU:s landområde.

🇪🇺 Hur Bryssel påverkar jakten

Hur vi får och inte får förvalta de stora rovdjuren, såsom vargen

Vilka fåglar vi får jaga

När vi får jaga fåglar (”jaktperioder”)

Jaktmetoderna

De vapen vi får använda

Vilken ammunition vi får använda (på gång)

Regionala jakttraditioner

Regler för jordbruk och miljön som påverkar de arter som kan jagas

Tillståndet för den biologiska mångfalden i jordbrukslandet och därmed dithörande småvilt

Hjälp oss så att kampanjen når ut till fler: gör en donation!

Skänk pengar nu för att stötta den Europeiska jägarfederationens kampanj!

Account Holder: Fédération des Associations de Chasse & Conservation de la Faune de l’UE, Rue Belliard 205 – B-1040 Bruxelles
IBAN Code: BE19 3630 4736 2312
SWIFT Code:  BBRUBEBB
Bank: ING – Cour Saint Michel 60 – B-1040 Bruxelles

Ange följande som anledning till betalningen:  ”European Hunters’ Campaign”

Om du vill veta mer så är det bara att mejla oss på communication@face.eu

TACK SÅ MYCKET!

OM FACE

FACE är de europeiska jägarnas intresseorgan

European Federation for Hunting and Conservation (den Europeiska jägarfederationen, FACE), som tillvaratar Europas 7 miljoner jägares intressen, står bakom den här kampanjen.

FACE är världens största demokratiska intresseorgan för jägare och en av de största organisationerna inom det europeiska civilsamhället.

FACE består av dess medlemmar: Nationella jägarförbund i 37 europeiska länder, inklusive EU-27. FACE har dessutom 7 associerade medlemmar.

FACE – Rue Belliard 205 – 1040, Bruxelles
info@face.eu – www.face.eu