Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1 - MIRŐL SZÓL EZ AZ ÚJ KAMPÁNY?

Ez az egész Európára kiterjedő kampány olyan felületet biztosít a vadászok számára, amelyen keresztül az EU főbb döntéshozó intézményeihez fordulhatnak azt kérve, hogy működjenek együtt a természetvédelem és a vadászat jövője érdekében. A kampány egy 9 pontból álló petíciót tartalmaz, amely a vadászattal és a természetvédelemmel kapcsolatos kulcsfontosságú témákban követel változtatásokat. A kampány válasz az európai vadászokat érintő, “Brüsszelből jövő” problémák számának növekedésére. A kampány célja, hogy rávilágítson ezekre a problémákra és megoldja azokat, valamint a vadászatról alkotott hibás nézetektől elmozduljon olyan irányba, amely révén elismerik a vadászat értékét a biológiai sokféleség és az európai kultúrák egyesítése szempontjából.

2 - MI A FACE?

A FACE Európa 7 000 000 vadászának hangja Brüsszelben. A FACE tagjai 37 európai ország vadászszövetségeei, köztük az Unió 27 tagállamából is. Nemzetközi civil szervezetként a FACE a vadászat és a természetvédelem előmozdítása érdekében vesz részt a politikai döntéshozatalban, igyekszik elérni, hogy a döntések tényadatokon alapuljanak, és hogy a szubszidiaritás és az arányosság elvét tiszteletben tartva, a jogszabályok megfeleljenek a deklarált céljaiknak. (A szubszidiaritás elvének lényege, hogy a problémáknak lehetőleg azok keletkezési helyén kell megoldódniuk, és a felsőbb szintek beavatkozásának a szükséges minimumra kell korlátozódnia, de a szükséges segítséget meg kell adnia.) Partnereivel együtt a FACE számos területen dolgozik azért, hogy a vadászat és a természetvédelem egész Európában fenntartható maradjon. A FACE régóta tagja a Természetvédelmi Világszövetségnek (IUCN), és az Európai Parlamentben a “Biodiverzitás, vadászat, vidék” nagy létszámú frakcióközi munkacsoport társ-titkárságaként működik. A szervezet székhelye Brüsszelben található, 14 munkatársat foglalkozat.

3 - MIÉRT ZAJLIK MOST EZ A KAMPÁNY?

Európa nem képes sikeresen helyreállítani a természetet, és bár Brüsszelből sok jó megoldás érkezik, sajnos egyes döntések felesleges problémákat szülnek az európai vadászok számára. A FACE tagjai egyre inkább érzékelik azt a különösképpen megfigyelhető tendenciát, ahogy a vadászatra és a vadászokra a probléma részeként tekintenek, nem pedig mint megoldásra a természetvédelmi kérdésekben. Néhány példa erre:

 • Európai szinten a vadászatot tévesen úgy állítják be, mint a természetre nehezedő egyik legnagyobb terhet, holott ennek az ellenkezője bizonyított.
 • Folyamatosan kísérleteket tesznek a szárnyasvadvadászat korlátozására az elővigyázatosság elvére és szabálysértésekre hivatkozva.
 • A vadászok által folytatott, fenntartható nagyragadozógazdálkodást egyre inkább korlátozzák .

Az EU egyik fő célkitűzése a jogszabályok jobbá és egyszerűbbé tétele. A jogszabályoknak tényadatokon kellene alapulniuk, és a döntéshozatali folyamatba a polgárokat és az érdekelt feleket is be kellene vonni. Két közelmúltbeli példa arra, amikor az EU nem tartotta tiszteletben ezeket az elveket:

 • Az ólomsörét vizes élőhelyeken vagy azok környezetében történő betiltását célzó REACH-rendelet széles körű támogatást nyerhetett volna, ám sajnos csak szűk többséggel fogadták el. Nem az ólomsörét fokozatos kivezetése miatt a vízparti élőhelyeken, amelyet a FACE támogatott, hanem azért, mert a REACH-rendeletben foglaltakkal ellentétes, gyenge jogalkotási javaslat született. Hatálya és fogalommeghatározása megosztottságot és széleskörű bizonytalanságot gerjesztett, holott mindez elkerülhető lett volna.
 • A védett területekről szóló bizottsági iránymutatás eredeti tervezete indokolatlanul javasolta a vadászat betiltását az európai védett területek új kategóriájában, amely az EU területének 10%-át foglalja magában, anélkül, hogy bizonyítékot szolgáltatott volna arra, hogy ez szükséges a biológiai sokféleséggel kapcsolatos célok eléréséhez. Szerencsére ebben az esetben a tagállami szakértőkkel és érdekelt felekkel folytatott konzultáció eredményeként végül jobb jogszabályi szöveg született.
4 - MI A KAMPÁNY CÉLJA?

Az európai biológiai sokvéleséggel kapcsolatos politikának a természetvédelem érdekében kell teljesülnie, de úgy, hogy egyben elismerjék a vadászközösség pozitív társadalmi-gazdasági és természetvédelmi szerepét.

Konkrétan, az európai intézményeknek, különösen az Európai Bizottságnak:

 • objektívebb szemléletet kell kialakítaniuk a vadászat és a természetvédelem tekintetében, és tiszteletben kell tartaniuk a szubszidiaritást, tekintettel az európai vadászati hagyományok sokféleségére.
 • teljes mértékben meg kell érteniük, hogy a vadászat az európai kulturális sokszínűség szerves részét képezi, és a természetvédelem és a vadgazdálkodás létfontosságú eszköze.
5 - HOGYAN LEHET EZT A KAMPÁNY ÁLTAL ELÉRNI?

Brüsszel érdekelt abban, hogy meghallgassa a civil társadalmat, és ez a kampány pontosan ezt éri el:

 • Aláírásokat gyűjtünk a vadászoktól a kampány követeléseinek támogatására;
 • Érdekérvényesítést folytatunk a vadászattal és a természetvédelemmel kapcsolatos brüsszeli politikában.
6 - MIRE JÓ A KÜLVILÁG FELÉ IRÁNYULÓ KAMPÁNY?

A kifelé irányuló kampány lehetővé teszi a vadászok számára, akiket közvetlenül érintenek a brüsszeli döntések, hogy egy petíció aláírásával kifejezzék véleményüket. Sok nemzetközi civil szervezet folytat alulról szerveződő kampányt, de ez az első ilyen jellegű kampány kifejezetten az európai vadászok számára. Ez a kezdeményezés az európai nemzeti vadászszövetségek munkáját is támogatja a vadászat és a természetvédelem erősebb jövője érdekében.

7 - MIT JELENT A CSELEKVÉSRE VALÓ FELHÍVÁS?

A petíció kilenc követelést tartalmaz, amelyek mindegyike fontos az európai vadászat, természetvédelem és vadgazdálkodás szempontjából. Néhány követelés talán kevésbé nyilvánvaló, de valahányszor a vadászok tevékenységét leállítják, az legtöbbször negatív hatást fejt ki a természetvédelemre.

8 - MIÉRT ENNYIRE FONTOS A KAMPÁNYNAK A TERMÉSZETVÉDELEM?

Soha ne feledjük, hogy a vadászok többet adnak vissza a természetnek, mint amennyit elvesznek. A vadászok tudják csak igazán, mennyire fontos a biológiai sokféleség, és hogy az elmúlt évtizedekben mennyi minden veszett oda. A természetvédelemre való határozott felhívás a FACE politikájának központi eleme azért, hogy megelőzzük a vadvilágra, a társadalomra és az éghajlatra gyakorolt súlyos hatásokat. A vadászok számára a biodiverzitás csökkenésének közvetlen következményei közé tartozik a vadon élő apróvadállományok eltűnése és a növekvő vadegészségügyi problémák. Az EU fontos természetvédelmi jogszabályokkal rendelkezik, de a helyi közösségeket is ösztönző, jobb végrehajtásra van szükség.

9 - MIT ÉRTÜNK A VADÁSZAT OBJEKTÍVEBB MEGKÖZELÍTÉSE ALATT?

A vadászok kiemelt szerepet játszanak a helyhez kötött fajok (pl. fajd, fogoly), valamint a vándorló vízimadarak és szárazföldi madarak, például a vadgerle újrahonosításásban. Az ilyen erőfeszítések számos példáját dokumentáltuk a www.biodiversitymanifesto.com oldalon.

A vadgerle külön említést érdemel, mivel a FACE 4. pontban megfogalmazott követelésének központi részét képezi. Az Európai Bizottság jogsértési eljárást indított Franciaország és Spanyolország ellen, és gyakorlatilag leállított minden vadászatot a nyugati repülési útvonalon. Más európai országokkal ellentétben, ahol a faj szinte teljesen eltűnt, és ahol az elmúlt évtizedekben alig vagy egyáltalán nem tettek erőfeszítéseket a vadgerle védelmére, Franciaország és Spanyolország még mindig jelentős számban tartja fenn a fajt, és járul hozzá a védelméhez. Ezért a Bizottság ezen lépését a FACE tagjai indokolatlannak tartják. Úgy vélik, hogy e jogsértések indoka részrehajló és inkább a vadászatra mintsem az országonkénti állományok csökkenő tendenciájára és az ahhoz kapcsolódó védelmi erőfeszítésekre irányul. Ráadásul ahol a vadgerlére vadásznak, ott a vadászok közössége már rég tesznek természetvédelmi erőfeszítéseket a faj számára megfelelő élőhelyek kezelése és védelme érdekében, ami számos előnnyel jár.

Legyen szó akár a Franciaországban telepített sövények lenyűgöző számáról, vagy a Görögországban évente több ezer hektárnyi terület bevetéséről különböző lábon hagyott növénykultúrákkal, a vadászközösség számos egyéb, a vadgerlét támogató gazdálkodási intézkedést hajtott végre és finanszírozott saját erőből.

10 - KI FINANSZÍROZZA A KAMPÁNYT?

Ezt a kampányt főként a FACE Európai Vadászati Alapítványa finanszírozza, amely azért jött létre, hogy szilárd jövőt teremtsen a vadászat és a természetvédelem számára. A kezdeményezés finanszírozásához a FACE tagjai is hozzájárulnak. A vadászok, akik továbbra is fizetik tagdíjukat nemzeti vadászszervezeteiknek, közvetve szintén támogatják a kampányt.

11 - HOGYAN TÁMOGATHATOM A KAMPÁNYT?
 • Írja alá a petíciót, és küldje tovább családjának és barátainak!
 • Adományozzon, hogy a kampányt még inkább előmozdíthassuk!
12 - HOGYAN ALAKUL A TOVÁBBIAKBAN A KAMPÁNY?

A kampány május 27-én indul, és 12 hónapig, 2023/06/06-ig tart. A kezdeményezésre helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szintű kommunikáció révén hívjuk fel a figyelmet.

A FACE-RŐL

A FACE az európai vadászok hangja

A kampányt az Európai Vadászati és Természetvédelmi Szövetség (FACE) vezeti, amely Európa 7 millió vadászának érdekeit képviseli. A FACE tagjait az európai nemzeti vadászszövetségek alkotják 37 ország – köztük a 27 EU-tagország – képviseletében.

Nemzetközi civil szervezetként a FACE a vadászat és a természetvédelem előmozdítása érdekében részt vesz a politikai döntéshozatalban, törekszik arra, hogy az tényeken alapuljon, ügyel arra, hogy a szubszidiaritás és az arányosság elvét tiszteletben tartsák, és hogy a jogszabályok a deklarált céljaikat szolgálják.

Partnereivel együtt a FACE számos területen dolgozik azért, hogy a vadászat és a természetvédelem egész Európában fenntartható maradjon. A FACE a vadászok legnagyobb demokratikus képviseleti szerve a világon, és az egyik legnagyobb európai civil társadalmi szervezet.

FACE – Rue Belliard 205 – 1040, Bruxelles
info@face.eu – www.face.eu