Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την Εκστρατεία

1 - ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΑΥΤΗ Η ΝΕΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ;

Αυτή η πανευρωπαϊκή εκστρατεία παρέχει στους κυνηγούς μια πλατφόρμα για να απαιτήσουν από τα κύρια θεσμικά όργανα λήψης αποφάσεων της Ε.Ε. να συνεργαστούν μαζί μας για τη διατήρηση της φύσης και το μέλλον του κυνηγιού. Περιλαμβάνει ένα αίτημα 9 σημείων που απαιτεί αλλαγές σε βασικά θέματα που σχετίζονται με το κυνήγι και τη διατήρηση της φύσης.

Η εκστρατεία αποτελεί απάντηση στον αυξανόμενο αριθμό προβλημάτων για τους κυνηγούς της Ευρώπης τα οποία «προέρχονται από τις Βρυξέλλες». Η εκστρατεία αυτή έχει ως στόχο να αναδείξει και να επιλύσει αυτά τα προβλήματα, να απομακρυνθεί από την τάση εύρεσης λαθών στην κυνηγετική δραστηριότητα και να περάσει σε μια τάση που να αναγνωρίζει την αξία της για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ενοποίηση των πολιτισμών σε όλη την Ευρώπη.

2 - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΆΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ (FACE);

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της Άγριας Πανίδας (FACE), είναι η φωνή των 7.000.000 κυνηγών της Ευρώπης στις Βρυξέλλες. Μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της Άγριας Πανίδας (FACE), είναι οι εθνικές κυνηγετικές ενώσεις της Ευρώπης σε 37 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε.-27.

Ως διεθνής ΜΚΟ, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της Άγριας Πανίδας (FACE), προωθεί το κυνήγι και τη διατήρηση της φύσης συμμετέχοντας στη χάραξη πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι η λήψη αποφάσεων βασίζεται σε στοιχεία και ότι τηρούνται οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, ώστε η νομοθεσία να είναι κατάλληλη για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Μαζί με τους εταίρους της, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της Άγριας Πανίδας (FACE) εργάζεται σε μια σειρά θεμάτων, με στόχο τη διατήρηση του κυνηγιού και της διαφύλαξης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της Άγριας Πανίδας (FACE) είναι μακροχρόνιο μέλος της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) και ενεργεί ως συν-γραμματεία σε μια μεγάλη διακομματική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Βιοποικιλότητα, Κυνήγι, Ύπαιθρος». Η έδρα της βρίσκεται στις Βρυξέλλες με 14 άτομα προσωπικό.

3 - ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΗ Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ;

Η Ευρώπη αποτυγχάνει να αποκαταστήσει επιτυχώς τη φύση και ενώ πολλές καλές πρακτικές έρχονται από τις Βρυξέλλες, δυστυχώς ορισμένες αποφάσεις δημιουργούν περιττά προβλήματα στους κυνηγούς της Ευρώπης. Είναι σημαντικό ότι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της Άγριας Πανίδας (FACE) αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει μια αυξανόμενη τάση να θεωρείται το κυνήγι και οι κυνηγοί ως μέρος του προβλήματος και όχι ως τη λύση για τη διατήρηση της φύσης. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:

 • Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το κυνήγι έχει λανθασμένα παρουσιαστεί ως μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις στη φύση, παρά τα στοιχεία που αποδεικνύουν το αντίθετο (σύνδεσμος).
 • Συνεχείς προσπάθειες περιορισμού του κυνηγιού πτηνών με βάση την αρχή της προφύλαξης και τις νομικές παραβάσεις.
 • Υπάρχουν αυξανόμενοι περιορισμοί στη βιώσιμη διαχείριση των μεγάλων σαρκοφάγων από τους κυνηγούς (π.χ. σύνδεσμος).

Ένας σημαντικός στόχος της ΕΕ είναι να καταστήσει τους νόμους καλύτερους και απλούστερους. Θα πρέπει να βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και να εμπλέκουν τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δύο πρόσφατα παραδείγματα αναφορικά με το πότε η Ε.Ε. δεν τήρησε αυτές τις αρχές:

 • O Κανονισμός της Επιτροπής στο πλαίσιο του κανονισμού REACH για την απαγόρευση των μολύβδινων σκαγιών μέσα ή γύρω από τους υγροτόπους θα μπορούσε να έχει κερδίσει ευρεία υποστήριξη, αλλά δυστυχώς εγκρίθηκε μόνο με ισχνή πλειοψηφία. Όχι εξαιτίας της αρχής της σταδιακής κατάργησης των μολύβδινων σκαγιών στους υγροτόπους, την οποία υποστήριξε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της Άγριας Πανίδας (FACE), αλλά επειδή ήταν μια κακή νομοθετική πρόταση, σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη στο πλαίσιο του κανονισμού REACH. Δημιούργησε πόλωση και μεγάλη αβεβαιότητα λόγω του πεδίου εφαρμογής και των ορισμών της, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.
 • Τα αρχικά σχέδια των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής, σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές, πρότειναν αδικαιολόγητα την απαγόρευση του κυνηγιού σε μια νέα κατηγορία προστατευόμενων περιοχών στην Ευρώπη που καλύπτουν το 10% των εδαφών της Ε.Ε .(σύνδεσμος) χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων για τη βιοποικιλότητα. Ευτυχώς, στην περίπτωση αυτή, η διαβούλευση με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και τους ενδιαφερόμενους φορείς οδήγησε σε ένα καλύτερο κείμενο.
4 - ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ;

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τη βιοποικιλότητα θα πρέπει να συμβάλλουν στη διατήρηση της φύσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα τον θετικό κοινωνικοοικονομικό ρόλο και το σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της κυνηγετικής κοινότητας.

Πιο συγκεκριμένα, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και ιδίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει:

 • Να έχουν μια πιο αντικειμενική άποψη για το κυνήγι και τη διατήρηση και να σέβονται την επικουρικότητα λόγω της ποικιλομορφίας των κυνηγετικών παραδόσεων στην Ευρώπη.
 • Να κατανοήσουν πλήρως ότι το κυνήγι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλομορφίας και ζωτικό εργαλείο για τη διατήρηση της φύσης και τη διαχείριση της άγριας ζωής.
5 - ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΑΥΤΟ Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ;

Οι Βρυξέλλες ενδιαφέρονται να ακούσουν την κοινωνία των πολιτών και η εκστρατεία αυτή κάνει ακριβώς αυτό με:

 • Συγκέντρωση υπογραφών από κυνηγούς για την υποστήριξη των αιτημάτων της εκστρατείας,
 • Στήριξη/υπεράσπιση της πολιτικής που σχετίζεται με το κυνήγι και τη διατήρηση του στις Βρυξέλλες.
6 - ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΕ ΕΞΩΣΤΡΕΦΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ;

Μια εκστρατεία με εξωστρεφή προσανατολισμό επιτρέπει στους κυνηγούς, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από τη λήψη αποφάσεων στις Βρυξέλλες, να εκφραστούν υπογράφοντας μια αίτηση. Πολλές διεθνείς Μ.Κ.Ο πραγματοποιούν εκστρατείες σε επίπεδο βάσης, αλλά αυτή είναι η πρώτη του είδους της για τους κυνηγούς της Ευρώπης. Η εκστρατεία αυτή θα στηρίξει επίσης το έργο των εθνικών κυνηγετικών οργανώσεων της Ευρώπης προς ένα ισχυρότερο μέλλον για το κυνήγι και τη διατήρηση.

7 - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ;

Η εκστρατεία έχει εννέα αιτήματα, τα οποία είναι όλα σημαντικά για το κυνήγι, τη διατήρηση και τη διαχείριση της άγριας ζωής στην Ευρώπη. Ορισμένα αιτήματα μπορεί να είναι λιγότερο προφανή, αλλά όταν οι δραστηριότητες των κυνηγών σταματούν, το αποτέλεσμα είναι συχνά αρνητικό για τη διατήρηση.

8 - ΓΙΑΤΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΌΣΟ ΙΣΧΥΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ;

Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι οι κυνηγοί επιστρέφουν στη φύση περισσότερα από όσα παίρνουν. Οι κυνηγοί γνωρίζουν από πρώτο χέρι πόσο σημαντική είναι η βιοποικιλότητα και πόσα έχουν χαθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Η έντονη έκκληση για τη διατήρηση της φύσης αποτελεί τον πυρήνα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της Άγριας Πανίδας (FACE) για την αποτροπή/ πρόληψη σημαντικών συνεπειών για την άγρια ζωή, την κοινωνία και το κλίμα. Οι άμεσες συνέπειες της απώλειας της βιοποικιλότητας για τους κυνηγούς περιλαμβάνουν την κατάρρευση των άγριων πληθυσμών μικρών θηραμάτων και την αύξηση των προβλημάτων υγείας των ζώων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει σημαντική νομοθεσία για τη διατήρηση της φύσης, αλλά απαιτείται καλύτερη εφαρμογή που να παρέχει κίνητρα στις τοπικές κοινότητες.

9 - ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ;

Οι κυνηγοί ηγούνται των προσπαθειών για την επαναφορά των επιδημητικών ειδών (π.χ. πέρδικα), καθώς και των μεταναστευτικών υδρόβιων και χερσαίων πτηνών, όπως το Τρυγόνι. Πολυάριθμα παραδείγματα τέτοιων προσπαθειών καταγράφονται στην ιστοσελίδα www.biodiversitymanifesto.com.
Το Τρυγόνι αξίζει ειδικής μνείας, καθώς αποτελεί βασικό μέρος του αιτήματος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδία για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της Άγριας Πανίδας (FACE) στο σημείο 4 (σύνδεσμος).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε νομικές παραβάσεις κατά της Γαλλίας και της Ισπανίας σταματώντας ουσιαστικά το κυνήγι στον δυτικό διάδρομο. Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου το είδος έχει σχεδόν εξαφανιστεί και όπου έγιναν ελάχιστες, αν όχι καθόλου, προσπάθειες διατήρησης του τρυγονιού τις τελευταίες δεκαετίες, η Γαλλία και η Ισπανία εξακολουθούν να διατηρούν καλούς αριθμούς του είδους και να συμμετέχουν στη διατήρησή του. Ως εκ τούτου, η κίνηση αυτή της Επιτροπής θεωρείται αδικαιολόγητη από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της Άγριας Πανίδας (FACE).

Αντιλαμβάνονται ότι η διαδικασία παράβασης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεροληπτική προς το κυνήγι και όχι απάντηση προς τις φθίνουσες τάσεις των εθνικών πληθυσμών και τις σχετικές προσπάθειες διατήρησης του. Επιπλέον, όπου λαμβάνει χώρα κυνήγι του Τρυγονιού υπάρχουν μακροχρόνιες προσπάθειες διατήρησης που γίνονται από την κυνηγετική κοινότητα για τη διαχείριση και τη διασφάλιση των κατάλληλων ενδιαιτημάτων για το είδος, αποφέροντας πολλά οφέλη. Είτε πρόκειται για τον εντυπωσιακό αριθμό φυτοφραχτών που φυτεύτηκαν στη Γαλλία (σύνδεσμος) είτε για τη σπορά χιλιάδων εκταρίων ετησίως με διάφορες καλλιέργειες που παραμένουν ασυγκόμιστες στην Ελλάδα (σύνδεσμος), η κυνηγετική κοινότητα υλοποιεί ενεργά και χρηματοδοτεί από μόνη της πολλές άλλες διαχειριστικές δράσεις προς όφελος του Τρυγονιού.

10 - ΠΟΙΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ;

Η εκστρατεία αυτή χρηματοδοτείται κυρίως από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κυνηγίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της Άγριας Πανίδας (FACE), το οποίο ιδρύθηκε για να οικοδομήσει ένα ισχυρό μέλλον για το κυνήγι και τη διατήρηση της φύσης. Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της Άγριας Πανίδας (FACE) συνεισφέρουν επίσης. Οι κυνηγοί που συνεχίζουν να καταβάλλουν τη συνδρομή τους στις εθνικές τους συνεργαζόμενες κυνηγετικές οργανώσεις θα υποστηρίξουν επίσης έμμεσα αυτή την εκστρατεία.

11 - ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ;
 • Υπογράψτε το ψήφισμα και προωθήστε το στην οικογένεια και τους φίλους σας.
 • Κάντε δωρεά για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την εκστρατεία.
12 - ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ;

Η εκστρατεία θα ξεκινήσει στις 27 Μαΐου και θα έχει διάρκεια 12 μηνών έως τις 06/06/2023. Η εκστρατεία θα αναπτυχθεί μέσω επικοινωνιών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ FACE

FACE είναι η Φωνή των Ευρωπαίων Κυνηγών

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της Άγριας Πανίδας (FACE), η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα των 7 εκατομμυρίων κυνηγών της Ευρώπης, διεξάγει αυτή την εκστρατεία.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της Άγριας Πανίδας (FACE) είναι ο μεγαλύτερος φορέας κυνηγών στον κόσμο και μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της Άγριας Πανίδας (FACE) αποτελείται από τα μέλη της: Εθνικές ενώσεις κυνηγών από 37 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε.-27.

FACE – Rue Belliard 205 – 1040, Bruxelles
info@face.eu – www.face.eu